Archiv rubriky: Zemědělství

Od 1. července otevřelo Ministerstvo zemědělství třetí Výzvu k podávání žádostí o podporu v programu „Podpora konkurence…

Od 1. července otevřelo Ministerstvo zemědělství třetí Výzvu k podávání žádostí o podporu v programu „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“. Výzva je pro zemědělce otevřena do 30. září nebo do vyčerpání alokace 100 milionů korun. Podporu mohou získat na pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový detail), pořízení komplexních mobilních závlahových systémů a také obnovu, budování a optimalizaci závlahových sítí, tj. výstavbu závlahových nádrží, odběrných objektů, čerpacích stanic, trubních rozvodů a dalších. Standardní míra podpory je do 50 % nákladů stavební a technologické části. Může být navýšena o 20 % pro mladé zemědělce, či realizaci ve znevýhodněných oblastech. Podrobnosti najdete zde: http://eagri.cz/…/mze/…/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/

Continue reading

💧Meliorace přebudujeme tak, aby zadržovaly vodu. Ministerstvo zemědělství nechalo zpracovat plán na jejich využití. Op…

💧Meliorace přebudujeme tak, aby zadržovaly vodu. Ministerstvo zemědělství nechalo zpracovat plán na jejich využití. Oproti předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody, bude pro následující období prioritou akumulace vody, tedy její dlouhodobé zadržení, a její další efektivní využití v krajině. Důležité je také zabezpečení zdroje závlahové vody. Jedním z plánovaných inovativních postupů v pozemkových úpravách je zahrnutí systémů zemědělského odvodnění do jejich řešení. Více zde: https://cutt.ly/8i9rhBN

Continue reading

Ministr zemědělství: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha

Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030. Materiál, který nechalo zpracovat Ministerstvo zemědělství (MZe), je souhrnem opatření, která MZe v příštích 10 letech uskuteční prostřednictvím Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). Dokument, jehož oponentem byla Česká zemědělská univerzita v Praze, dá MZe k diskusi.

Continue reading

Zveme vás na výstavu Voda a klimatická změna. Výstava soutěžních dětských prací ke Světovému dni vody probíhá od 16. čer…

Zveme vás na výstavu Voda a klimatická změna. Výstava soutěžních dětských prací ke Světovému dni vody probíhá od 16. června do 30. srpna 2020 ve foyer třetího patra Národního zemědělského muzea v Praze.

Continue reading

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude nově dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu…

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude nově dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod. Novela umožní také lov v noci, během sklizně nebo s pomocí noktovizorů, tedy zařízení pro lov v noci. Více v tiskové zprávě: https://bit.ly/2BaC1Lj

Continue reading

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jehož cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický systém Evidence myslivosti. Novelu mysliveckého zákona dnes schválila vláda.

Continue reading

Na Ministerstvu zemědělství se dnes sešli odborníci a všechny zainteresované subjekty na dalším ze řady setkání k budouc…

Na Ministerstvu zemědělství se dnes sešli odborníci a všechny zainteresované subjekty na dalším ze řady setkání k budoucí podobě Společné zemědělské politiky. Tématy jsou hlavně Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli, Strategie pro biologickou rozmanitost, přechodné období a aktuální vývoj všech diskuzí.

Continue reading