Informační servis

Českoo – Informační servis

Co je Českoo

Českoo má za cíl shromažďovat aktuální nezkreslené informace přímo od ministerstev, zákonodárců a jiných státních institucí a organizací podílejících se nejen na řízení státu.

12 oblastí

Cílem Českoo v oblastoshromáždit a poskytnout ty nejaktuálnější informace o zajímavých místech z celé České republiky.

Zobrazení

Informace o cestování se budou zobrazovat na dvou místech:

Českoo 100 Cestování 100
výpis 100 nejaktuálnějších zpráv z celé České republiky. Ukázka výpis 100 nejaktuálnějších a nejzajímavých míst z kategorie Cestování. Ukázka

<?XML?>.Soubor

Aby mohlo Českoo získat data z webových stránek a následně je jako odkaz zobrazovat ve svém výsledku, je potřeba data z webu předat pomocí XML souboru. Právě díky struktuře souboru XML je možné získat jednotlivá data a pomocí URL odkazu umožnit přechod přímo na konkrétní pracovní nabídku na webových stránkách společnosti. XML soubor se pravidelně aktualizuje na samostatnou url adresu, odkud si Českoo data automaticky v pravidelných intervalech po 15 minut přebírá. Jakákoliv aktualizace dat na webových stránkách se automaticky promítne do výsledného souboru, který Českoo prohledává.

15 minut

Soubory XML jsou automaticky skenovány každých 15 minut. Každá změna na webových stránkách tedy bude na serveru Českoo uvedena nejpozději do 15 minut.

Zdarma napořád

Zveřejňování informací o cestování je zcela zdarma a neplatí se žádné vstupní ani jiné poplatky.

Proces

Proces zveřejňování informací o cestování probíhá ve čtyřech krocích.

Nový obsah Generování XML Prohledávání Přesměrování
Vytvoření nové příspěvku  na webových stránkách. Automatické generování XML souboru. Automatické scenování XML souboru a hledání nových příspěvků každých 15 minut. Přesměrování z Českoo na konkrétní příspěvek.

Postup od přidání nového obsahu až po přesměrování na původní obsah.

Co potřebujete?

K zobrazení informací o cestování na Českoo potřebujete pouze vlastní XML soubor a jeho URL odkaz, který nám odešlete níže.

 Vložit <?XML?>

Pošlete nám URL odkaz XML soubor a mi jej zaregistrujeme a zařadíme do příslušné kategorie.