XML

Českoo – Neziskové organizace

Co je Českoo

Českoo má za cíl občanům České republiky každý den poskytovat aktuální nezkreslené informace přímo od ministerstev, zákonodárců a jiných státních institucí a organizací podílejících se nejen na řízení státu. Jsou zde zahrnuty aktuální informace ze všech oblastí života, od dopravy přes školství až po zdravotnictví a životní prostředí.

Neziskové organizace

V oblasti neziskových organizací je cílem Českoo shromáždit a poskytnout ty nejaktuálnější informace o probíhajících akcích, sbírkách a ostatních aktivitách neziskových organizací po celé České republice.

Zobrazení

Novinky, akce, sbírky a další aktivity neziskové organizace se budou zobrazovat na třech místech:

Českoo 100 Neziskové organizace 100 Nezisková organizace
výpis 100 nejaktuálnějších zpráv z celé České republiky. Ukázka výpis 100 nejaktuálnějších zpráv z kategorie neziskových organizací. Ukázka výpis nejaktuálnějších zpráv konkrétní neziskové organizace. Ukázka

<?XML?>.Soubor

Aby mohlo Českoo získat data z webových stránek a následně je jako odkaz zobrazovat ve svém výsledku, je potřeba data z webu předat pomocí XML souboru. Právě díky struktuře souboru XML je možné získat jednotlivá data a pomocí URL odkazu umožnit přechod přímo na konkrétní článek nebo ostatní obsah na webových stránkách. XML soubor se pravidelně aktualizuje na samostatnou url adresu, odkud si Českoo data automaticky v pravidelných intervalech po 15 minut přebírá. Jakákoliv aktualizace dat na webových stránkách se automaticky promítne do výsledného souboru, který je předáván Českoo.

15 minut

Soubory XML jsou automaticky skenovány každých 15 minut. Každá změna na webových stránkách tedy bude na serveru Českoo uvedena nejpozději do 15 minut.

Zdarma napořád

Poskytované služby a zveřejňování příspěvků a ostatní obsahu je zcela zdarma a neplatí se žádné vstupní ani jiné poplatky.

Proces

Proces prezentace obsahu probíhá ve čtyřech jednoduchých krocích.

Nový obsah Generování XML Prohledávání Přesměrování
Vytvoření nového obsahu na webových stránkách. Automatické generování XML souboru. Automatické scenování XML souboru a hledání nového obsahu každých 15 minut. Přesměrování z Českoo na původní obsah.

Postup od přidání nového obsahu až po přesměrování na původní obsah.

Co potřebujete?

K zobrazení volných pracovních nabídek na Českoo potřebujete pouze vlastní XML soubor a jeho URL odkaz, který nám odešlete níže.

 Vložit <?XML?>

Pošlete nám URL odkaz XML soubor a mi jej zaregistrujeme a zařadíme do příslušné kategorie.

Vložte URL odkaz XML souboru
Bude sloužit pouze ke komunikaci