Zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
www 224 181 111