Zásady ochrany soukromí

Všeobecná pravidla
Českoo plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Údaje jsou archivovány po dobu 1 měsíce a poté jsou likvidovány.

Českoo neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek.. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Českoo, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Českoo ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů Úřad dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů
Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.
Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek Českoo, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.
Českoo nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích. Cookies jsou používány jen v rámci dočasného spojení při získávání informací z “Registru zpracování osobních údajů”

Změny
V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.