Zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
www email 224 971 111